top of page

Kulak estetiği

Kepçe kulak (Prominent ear)

Kulak estetiği ameliyatı (otoplasti)

 

Kulak kepçesi işitme fonksiyonuna sadece küçük bir katkı sağlamaktadır. Belirgin kulakları olan bir çocuk sıksık arkadaşları tarafından rahatsız edilebilmektedir. Bu davranışları bir miktar da medya etkilemektedir. Günümüzde görsel dünyada, tuhaf, daha az zeki ve komik görünümlü çocuk tasvir edilmek istendiği zaman, medya sıksık, büyük belirgin, ya da garip şekilli kulakları olan karakterler yaratmaktadır.

 

Kepçe kulak nasıl anlaşılır?

Kepçe kulaklardaki (belirgin kulak) ana problem kulak kepçesi ile kafatası arasındaki açının normalden (21-30 dereceden) daha fazla olması ya da kulak ucu ile kafatası arası mesafenin 20 mm. den daha fazla olmasıdır. Ayrıca kepçe olduğu düşünülen kulakların çoğunluğunda antihelix denilen kulak çizgisinde silinme veya düzleşme mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne zaman ameliyat yapılır?

Kepçe kulak ameliyatı (Otoplasti) için hastanın değerlendirilmesinde ilk adım kulak görünüm bozukluğunun anatomik nedenlerini belirlemektir

Otoplasti için başvuran hastaların çoğunun gözle görülür belirgin kulakları vardır.
Özellikle çocuklarda ameliyatın zamanlaması önemlidir. Kulak 5 yaş civarında nerdeyse erişkin kulak boyutlarına ulaştığından kepçe kulak görünümü olan çocukların bu yaştan itibaren ameliyat edilmeleri uygundur. Ayrıca bu yaşlardan itibaren çocuk arkadaşları tarafından alaylı bir takım davranışlara uğrayabilir. Bunun dışında her yaşta otoplasti yapılabilir.

 

Otoplasti ameliyatı

Ameliyat büyüklerde lokal veya sedasyon anestezisi altında çocuklarda ise genel anesteziyle yapılır. Kulağın durumuna göre tek tarafa veya her iki kulağa da müdahale edilir.

Tüm girişim kulağın arka kısmından yapıldığından görünür iz kalmaz. Ameliyatta kıkırdaklara şekil verilerek kulağa normal görünüm kazandırılır. Ameliyatta uygulanan bandaj ertesi gün açılır.

Ben ameliyattan sonraki günden itibaren hastalarıma herhangi bir sargı uygulamıyorum. Sadece o da gece yatarken farkında olmadan kulakları yastığa sürtünüp dikişler açılmasın diye 15 gün boyunca elastik bir bant takmalarını tavsiye ediyorum. Bu arada ameliyatsız sadece iplerle otoplasti ameliyatı da yapmaktayım. Fakat her kepçe kulak hastası bu yönteme uygun değildir.

 

Otoplasti ameliyatı sonrası

Kulak arkasındaki dikişler 7. günde alınır. Hastalarım ikinci günden itibaren duşlarını rahatlıkla alabilir, gündelik aktivitelerini yapabilirler. Ameliyat sonrasında bir miktar ağrı olmakla beraber hastalar aşırı ağrılardan şikayet etmezler. Ameliyat sonuçları oldukça yüz güldürücü olup, yeni görüntüleriyle kişiler daha bir özgüvenli olmaktadırlar.

 

Dışkulak anatomisi
bottom of page