top of page

 

Çağlar boyunca güzel olarak adlandırılan burun tipi değişmiştir. Günümüzde estetik olarak güzel kabul edilen burunların genel yüz estetiği ile bir uyum içinde olmaları gerektiği kabul edilmektedir.Altın oran (Golden ratio)

Genelde burun boyu yüzümüz 3 eşit parçaya bölündüğünde ortadaki bölümü oluşturur. Bu orta bölge yüze bakıldığı zaman ilk başta göze çarpan bölgedir. İyi yapılan estetik burun ameliyatı bu tamda göz önündeki bölgeyi değiştirdiğinden tüm yüz görünümünü olumlu bir şekilde değiştirebilir. Başarılı estetik burun ameliyatında karşıdan baktığımızda burun

deliklerinin içleri görülmez, doğal bir burun ucu vardır, burun ucu sıkıştırılmış, büzüşmüş, mandallanmış görünümde olmaz.


Yandan bakıldığında burun delikleri arasındaki kolumella dediğimiz şerit halindeki cilt bölgesi ne  çok sarkmış olmalı nede yukarılarda hiç görünmez bir hal almamalıdır.
Benim hep hastalarıma söylediğim en önemli şey de tanıştığınız kişilerin anlamayacakları kadar doğal, abartısız sanki doğuştan beri hep bu burun varmışcasına estetik burun yapabilmektir.


Erkek ve kadın estetik burunları arasında farklar vardır. Genelde kadınlarda daha minik ve hafif kalkık, (burun delikleri görünecek kadar değil) burun sırtı hafif kavisli burun, erkeklerde ise genelde düz, burun sırt yüksekliği fazla, daha sert ve erkeksi görünümlü burun estetik olarak bireyi tamamlamaktadır.

 

Estetik burun her açıdan tüm yüzle hoş bir oran içinde olmalıdır. Güzellik her ne kadar kişiden kişiye değişse de, kişinin istekleri deneyimli bir estetik plastik cerrah tarafından değerlendirilerek kişi doğru yönlendirilebilir ve gerçekçi olmayan istekler neden olmayacağı anlatılarak burun şekli konusunda bir karara varılır.

Estetik cerrahi sırasında hastanın şikayetleri varsa nefes almayı kolaylaştırıcı, solunum fonksiyonunu gözardı etmeyen işlemler de yapılmalıdır.

Unutmamalı ki burnumuz bir solunum organıdır. Estetik rinoplasti sırasında burun hava yolu korunur. Estetik burun ameliyatı yapılırken burundan hava almamızı sağlayan yapılar olan dış ve iç nazal valv korunmalıdır. Bunlarda bir problem varsa restorasyonu yapılmalıdır.

Dış nazal valv burun deliğini oluşturan yapıları bütününe verilen isimdir.
İç nazal valv (intranazal valv)ise nefes almada oldukça önemlidir ve burun orta hat kıkırdağı(septum) ile Yanlarda bulunan kıkırdaklar arasındaki dar açılı yapılanmadır.

 

 

 

En sık görülen hava yolu problemi ise burnu ortadan iki bölmeye bölen kıkırdak ve kemik yapılardaki (septum denilen kemik ve kıkırdaktan oluşan yapı) deviasyon denilen eğriliklerin hava yolunu kapaması sonucu oluşur.

 

Sonuçta Estetik burun ameliyatında sadece hastanın görünümü değil aynı zamanda nefes alma problemleri de düzeltilir.

 

Burun ve Yüz Estetiği etkileşimi

Golden Ratio
iç nazal açı
bottom of page