top of page

Doç. Dr. Gürcan Aslan’ın Kongre sunuları​

 
 1.     Aslan, G., Terzioğlu A., Erdoğan, B., Aköz, T., Görgü, M.: Baş-Boyun Bölgesindeki Kapiller Malformasyonların Dye Lazer ile Tedavisinde Geç Dönem Sonuçlar (5 Yıllık Deneyim). 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (SÖZEL)

 2.     Çığşar, B., Aslan, G., Terzioğlu A., Sarıfakıoğlu, A., Yüksel, A.: Science Citation Index ve Impact Factor: Tanımlar ve Çarpıcı Veriler. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (SÖZEL)

 3.     Terzioğlu A., Bingül, F., Çığşar, B., Tuncalı, D., Aslan, G.: Sublingual Travmatik Ülserasyonu (Riga-Fede Disease) Olan 2 Olgunun Sunumu. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)

 4.     Terzioğlu, A., Tuncalı, D., Sarıfakıoğlu, N., Bingül, F., Aslan, G.: Radyoterapiden 70 Yıl Sonra Skalpte Gelişen Bazal Hücreli Karsinom. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)

 5.     Sarıfakıoğlu, N., Terzioğlu A., Tuncalı, D., Bingül, F., Aslan, G.: Akne Konglobata Tedavisinde Yeni Bir Cerrahi Yaklaşım: Bipediküllü Random Flepler. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)

 6.     Terzioğlu, A., Sarıfakıoğlu, N., Tuncalı, D., Çığşar, B., Aslan, G.: El Cerrahisinde Yeni Bir Greft Donör Alanı: Yüzük Grefti. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)

 7.     Terzioğlu, A., Çığşar, B., Tuncalı, D., Ateş, L., Aslan, G.: Protein C / Protein S Eksikliği ve Hiperkoagülabilitenin Klinik Önemi. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)

 8.     Terzioğlu, A., Sarıfakıoğlu, N., Ateş, L., Bingül, F., Aslan, G.: Kendimizi mi Kurban Ediyoruz? 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)

 9.     Sarıfakıoğlu, N., Terzioğlu, A., Ateş, L., Yüksel, A., Aslan, G.: Elde Duyusal Sinir Kesisi “Çıplak Gözle” Ayırt Edilebilir mi? Ulnar Sinir Kesisinin Klinik Bir İşareti. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)

 10.     Tuncalı, D., Terzioğlu, A., Çığşar, B., Ateş, L., Aslan, G.: Bir Olgu Nedeniyle Radyasyon Yanıkları ve Geç Etkileri. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)

 11.     Sarıfakıoğlu, N., Terzioğlu, A., Akbuğa, Ü., Aslan, G.: Yüz Bölgesinde Alışılmadık Bir Çizgi: Uyku Çizgisi. 24. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 18-20 Ekim 2002. (POSTER)

 12.     Terzioğlu, A., Tuncalı, D., Bingül, F., Karaçal, N., Aslan, G.: Tavşanlarda Genişletilmiş Tam Kalınlıktaki Deri Greftlerinin Primer Ve Sekonder Kontraksiyon Özellikleri. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)

 13.     Bingül, F., Yavuz, N., Başer, NT., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Hemanjiom ve Şistozomiyazis: Nadir Bir Olgunun Sunumu. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)

 14.     Sarıfakıoğlu, N., Bingül, F., Terzioğlu, A., Ateş, L., Aslan, G.: Geniş Torakolumbar Meningomyelosel Defektlerini Kapatmak İçin Kullanılan Bilateral Reverse Split Latissimus Dorsi V-Y Ve Transpozisyon Flebi: Olgu Sunumu. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)

 15.     Terzioğlu, A., Yüksel, A., Bingül, F., Aslan, G.: 12 Dev Lipom ve Uyluğun Dev Liposarkomu: Klinik ve Epidemiyolojik Değerlendirme. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)

 16.     Terzioğlu, A., Aslan, G., Ateş, L., Yüksel, A., Yılmaz, AC.: Çocukluk Çağı Kayış Yaralanmaları. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)

 17.     Tuncalı, D., Ateş, L., Aslan, G., Çığşar, B., Terzioğlu, A.: Nadir Bir Olgu: Bacakta Dev Keratinöz Kist. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)

 18.     Tuncalı, D., Gökrem, S., Akbuğa, Ü., Terzioğlu, A., Aslan, G.: “Flow-Through” Arteriyalize Venöz Serbest Sural Sinir Grefti: Olgu Sunumu. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (POSTER)

 19.     Sarıfakıoğlu, N., Gökrem, S., Bingül, F., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Silikona Karşı Gelişen Kapsül Dokusunun Bir Otojen Greft Malzemesi Olarak Kullanımı: Deneysel Çalışma. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (SÖZEL)

 20.     Terzioğlu, A., Çığşar, B., Tuncalı, D., Yılmaz, AC., Aslan, G.: Diyabetin Rat Transvers Rektus Abdominis Kas-Deri Flebi Vasküler Yapısı Üzerine Etkileri: Bir Diyabetik Rat Modeli. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (SÖZEL)

 21.     . Tuncalı, D., Yüksel, A., Yavuz, N., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Dudak ve Damak Yarığı Olan Olgularda Postoperatif Beslenme Şeması: Çok Merkezli Bir Çalışma. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (SÖZEL)

 22.     Gökrem, S., Tuncalı, D., Akbuğa, ÜB., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Burnun Küçük ve Orta Çaplı Defektlerinin Onarımında Nazalis Muskulo-Kutan V-Y İlerletme Fleplerinin Kullanımı: Algoritmik Bir Yaklaşım. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (SÖZEL)

 23.     Müftüoğlu, M., Terzioğlu, M., Terzioğlu, A., Aslan, G., Çığşar, B., Tuncalı, D., Özer, N.: Sendromik Olmayan Dudak ve/veya Damak Yarıklı Hastalar ve Ailelerinin Moleküler Analizi. 25. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Samsun, 14-17 Ekim 2003. (SÖZEL)

 24.     Başer, N.T., Çığşar, B., Akbuğa, Ü.B., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Saç Ekimi Sonrası Karşılaşılabilecek Sorunlar İçin Çözüm Önerilerimiz. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (SÖZEL)

 25.     Terzioğlu, A., Görkem, S., Tuncalı, D., Ateş, L., Aslan, G.: Prepisyumun Sağlam Olduğu Subkoronal Hipospadias Deformitesinin Modifiye Piramid Yöntemi ile Onarımı: Olgu Sunumu. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)

 26.     Terzioğlu, A., Bingül, F., Tuncalı, D., Şahin, F., Aslan, G.: Parmakta Sarkoidozun Neden Olduğu Osseoz Destrüksiyon ve Ekstensor Tendon Rüptürü. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)

 27.     . Görkem, S., Yılmaz, AC., Tuncalı, D., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Mikrostomi Deformitesinin Converse-Kazanjian Kommisüroplastisi Yönetmi İle Onarımı. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)

 28.     Tuncalı, D., Terzioğlu, A., Çığşar, B., Aslan, G., Görkem, S.: Evre IIC Yüzük Avulsiyonu Yaralanmalarında Sülük Uygulamasının Yeri: İki Olgu Sunumu. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)

 29.     Aslan, G., Tuncalı, D., Terzioğlu, A., Bingül, F., Işık, V.: Jinekomastinin Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım: Periareolar-Transareolar-Peritelial (PTP) İnsizyon. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)

 30.     Tuncalı, D., Yavuz, N., Terzioğlu, A., Aslan, G., Yılmaz, AC.: Falanks Angulasyonundan Doğan Doku Defektinin Z-Plasti İle kapatılması. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)

 31.     Aslan, A., Sarıfakıoğlu, N., Terzioğlu, A., Tuncalı, D., Bingül, F.: Prepisyumun Greft Olarak İki Tabakalı Kullanımı. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)

 32.     Terzioğlu, A., Sarıfakıoğlu, N., Bingül, F., Ateş, L., Aslan, G.: Myelomeningosel Olgularında Cilt Defektlerinin Kapatılması için Kullanılan Farklı Cerrahi Teknikler. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)

 33.     Tuncalı, D., Barutçu, A.Y., Yavuz, N., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Karpal Tünel sendromu: Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Klinik ve Elektromiyografik Bulguların Karşılaştırılması. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)

 34.     Tuncalı, D., Ateş, L., Çığşar, B., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Yüz Rekonstrüksiyonunda Tam kalınlıkta Üst Göz Kapağı Greftlerinin Kullanımı: Klinik Davranış Karakteristikleri. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)

 35.     Tuncalı, D., Barutçu, A.Y., Yavuz, N., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Karpal Tünel Sendromu: Median Sinirdeki Yapısal Değişikliklerin Klinik ve Elektrodiagnostik Şiddetle Korelasyonu. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)

 36.     Ateş, L., Terzioğlu, A., Tuncalı, D., Bingül, F., Aslan, G.: Nitrik Oksidin Ratlarda Transvers Rektus Abdominis Muskulokutan Flep Yaşayabilirliği Üzerine Etkisi. 26. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 21-25 Eylül 2004. (POSTER)

 37.     Terzioğlu, A., Tuncalı, D., Barutçu, A.Y., Başer, N.T., Aslan, G.: Botulinum Toksin A: Kozmetik Uygulama Sonuçlarımız. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (SÖZEL).

 38.     Tuncalı, D., Görkem, S., Başer, N.T., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Alt Ekstremite Yumuşak Doku Kayıplarının Rekonstrüksiyonunda Sural Flep ve Modifikasyonlarının Yeri. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (SÖZEL).

 39.     Tuncalı, D., Barutçu, A.Y., Görkem, S., Terzioğlu, A., Aslan, G.: “Hatchet” Flebin Parmak Ucu Amputasyonlarında Kullanımı. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (SÖZEL).

 40.     Başer, N.T., Barutçu, A.Y., Akbuğa, Ü.B., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Diabetik hastalarda Kısmi kalınlıkta Deri Grefti Donör Alan Bakımı: İki Yöntemin Karşılaştırıldığı Prospektif Klinik Çalışma. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (SÖZEL).

 41.     . Tuncalı, D., Başer, N.T., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Horner Sendromunun Eşlik Ettiği Romberg Hastalığı Olgusu: Perforatör Bazlı Serbest Anterolateral Uyluk Flebi ve Yradımcı Tekniklerle Kontur Restorasyonu. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (POSTER).

 42.     Tuncalı, D., Barutçu, A.Y., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Karpal Tünel Sendromuna Eşlik Eden “Transvers Karpal Kas”: 3 Olgunun Sunumu. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (POSTER).

 43.     Tuncalı, D., Yavuz, N., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Üst Ekstremitenin Derin Vital Organ Yaralanmalarının Küçük Laserasyonlara Eşlik Etme İnsidansı. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (POSTER).

 44.     Başer, N.T., Barutçu, A.Y., Işık, V., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Sural Arter Flebi Donör Alanlarında Purse-String Sütür Tekniği. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (POSTER).

 45.      Tuncalı, D., Barutçu, A.Y., Terzioğlu, A., Uludağ, K., Aslan, G.: Tenar Gösterge: Tenar Atrofinin Nesnel Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasında Statik El İzlerinin Kullanımı ve Klinik Önemi. 27. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Konya, 14-17 Eylül 2005 (KLİNİK DALDA UZMAN ARAŞTIRMA YARIŞMA SUNUSU).

 46.     Başer, N.T., Bulutoğlu, R., Barutçu, A.Y., Karayel, H., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Cerrahi Sınırda Tümör Devam Eden Bazal Hücreli Karsinomaların Takibi: Beş Yıllık Retrospektif Değerlendirme. 28. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006 (SÖZEL).

 47.     Görkem, S., Tuncalı, D., Toksoy, K., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Klasik “Cross-Finger” Flebinde Yeni Bir Modifikasyon. 28. Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, Ankara, 20-23 Eylül 2006 (POSTER).

 48.     Başer, N.T., Karayel, H., Işık, V., Terzioğlu, A., Aslan, G.: Cerrahi Sonrası Pasif Drenaj Uygulamalarında Yeni Bir Yöntem: Karşılaştırmalı Prospektif Klinik Çalışma. 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya (e-BİLDİRİ).

 49.      Yılmaz, A.C., Terzioğlu, A., Başer, N.T., Yalaz, B., Aslan, G.: Prefabrike Venöz Flepte Perivenöz Areolar Dokunun Önemi: Deneysel Çalışma. 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2008, Antalya (e-BİLDİRİ).

 50.      Gökrem S., Yılmaz AC., Başer, NT., Bulutoğlu R., Terzioğlu A.,  Aslan G.: Yanık skarı orjinli malign fibröz histiostom: vaka taktimi ve literatür tarama. 29. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007 (POSTER).  

 51.      Gökrem S., Başer, NT., Bulutoğlu R., Terzioğlu A., Aslan G.:  9 Flep  Z plasti: 5 flep Z plastinin yeni bir modifikasyonu. 29. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007 (POSTER).          

 52.      Başer, NT., Yılmaz AC., Bulutoğlu R., Yalaz B., Aslan G.: Hemanjioma zemininde gelişen double lip deformitesi: vaka sunumu.  29. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007(POSTER).                                                                                                      

 53.      Başer, NT., Yalaz B., Yılmaz AC., Tuncalı D., Aslan G.: Siğil tedavisinde ciddi bir komplikasyon:  Eklem deformitesi . 29. Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007 (POSTER).                                  

 54.      Başer, NT., Terzioğlu A., Gökrem S., Aslan G.  Ulnar nöropati:ilginç bir neden ve lokalizasyon.  29.  Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007 (POSTER).                      

 55.      Gökrem S., Tuncalı D., Bulutoğlu R., Terzioğlu A., Aslan G.: Klasik cross finger flebinde yeni bir modifikasyon.   29.  Ulusal Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007 (POSTER).         

 56.      Başer, NT., Karayel H., Volkan Işık, Terzioğlu A., Aslan G.: Cerrahi Sonrası Pasif Drenaj Uygulamalarında Yeni Bir Yöntem: Karşılaştırmalı Prospektif Klinik Çalışma 30.  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya,2008 (POSTER).

 57.      Başer, NT., Barutçu AY., Işık V., Tuncalı D., Aslan G.: Sural Flep Donor Alanında Kullanılan Purse-string Kapama Yönteminin Uzun Dönem Etkinliği. 30.  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya,2008 (POSTER).

 58.      Başer, NT., Akbuğa ÜB., Karayel H., Aslan G.: İlginç Bir Ekspander Yetmezlik Nedeni: Port Taban Perforasyonu. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya,2008 (POSTER).

 59.      Yılmaz AC., Terzioğlu A.,Başer, NT., Yalaz B, Aslan G.: Prefabrike Venöz flepte Areolar Dokunun Önemi. 30.  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya,2008 (POSTER).

 60.     Akbuğa ÜB, Başer, NT., Serdar Görkem, Işık V., Aslan G.: Sıçan Macfarlane Fleplerinin Yaşayabilirliği Üzerine Sildanafil Sitrat ile Ubikinon’un Tek Başına ve Birlikte Kullanılmasının Etkilerinin Araştırılması. 30.  Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Antalya,2008 (SÖZEL).

 61.      Başer, NT., Gökrem S., Aslan G.: Hastaların bakış Açısı ile İki Farklı Saç Ekim Tekniği. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Adana, 2009 (SÖZEL).

 62.      Başer, NT., Bulutoğlu R.,  Yalaz B, Aslan G.: Alışılmadık Bir Ekstansör Pollicis Longus Rüptürü Vakası. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Adana,2009 (POSTER).

 63.      Bulutoğlu, R., Aslan, G., Kaya, B., Çaydere, M., Terzioğlu, A., Üstün, H.: Tek Pediküllü Venöz Ada Flebi Yaşayabilirliğinin Arttırılmasında İskemik Ön Koşullama Yönteminin Yeri ve Cerrahi Geciktirme Yöntemi ile Karşılaştırılması. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Trabzom,2010 (POSTER).

 

bottom of page